Når man kommer til Danmark, vil vejen til indfødsret afhænge af, hvordan du kom og hvilken kategori du tilhører. Er du kommet til Danmark som flygtning, vil du først skulle søge om permanent opholdstilladelse, før du kan søge om at blive dansk statsborger.

Meget i bagagen

Mange flygtninge kommer med meget i bagagen. Man ved aldrig, hvad de har været igennem for at nå til Europa eller Danmark. Flygtninge kan være en del af en organiseret indsats i samarbejde med nationer og velgørenhedsorganisationer. Her vil de komme ind når en nation åbner kvoter med et vis antal fra det pågældende land, som individerne flygter fra. Modsat kan flygtninge tage rejsen på egen hånd, uden samarbejde fra internationale organisationer. Resultatet af dette er ofte meget farligt, og flygtninge som er nødsaget til at tage denne vej, ender ofte med en tragisk skæbne. Eksempler på dette inkluderer de hjerteskærende billeder af mennesker som kommer til kysten i Sydeuropa i overfyldte gummibåde.

Hvilke tilstande resulterer i flygtninge?

Der kan være mange årsager til, at mennesker bliver drevet på flugt. Det kan være af religiøse årsager, hvor de simpelthen ikke er i sikkerhed i deres eget land, fordi deres religion ikke er bredt accepteret. Politiskforfølgelse er også en hyppig årsag til, at folk bliver nødt til at flygte. Dette opstår når styret i det pågældende land, ikke accepterer de værdier og politiske holdninger, som visse individer besidder. Fælles for alle årsagerne er dog, at landet er i en tilstand af uro, voldelige, uforudsigelige og farlige tilstande. Mange mennesker kapitaliserer på disse menneskers skæbne, ved at tage imod betaling for at fragte dem til et mere stabilt land. Realiteten er dog, er denne rejse ofte er meget mere farligere end lovet, og under forhold som mange ikke kan overleve. Mange mennesker er bevidste om dette, men vælger det alligevel i desperation.