Hvis du ejer en butik, ved du, at kunderne er de vigtigste – det er nemlig kunderne, der skal sørge for, at din omsætning holder, så du kan tjene penge. Der er stor konkurrence på markedet, idet flere og flere webshops stadig skyder frem og gør det nemt for alle at handle på nettet fremfor i fysiske butikker. Den store konkurrence på det digitale marked påvirker både fysiske butikker og webshops, og den kan gøre det svært at overleve i butiksbranchen, idet det netop er meget vigtigt, at der er kunder nok i butikken. Uanset om din butik er fysisk eller digital, er der dog nogle ting, du kan gøre, for at få flere kunder i butikken. Herunder får du nogle tips til, hvordan du kan sikre dig overlevelse på det konkurrenceprægede marked.

Førstehåndsindtrykket er vigtigt

Det første, du skal sikre dig, er, at kunderne får et godt førstehåndsindtryk af din butik. Det er førstehåndsindtrykket, der i første omgang skal give kunderne lyst til at besøge netop din butik. Du kan sikre dig, at kunderne får et godt førstehåndsindtryk på flere måder.

Hvis du har en fysisk butik, er det vigtigt, at din facade er indbydende. Butiksvinduet skal indbyde til handel, og det skal fange kunderne, der går forbi din butik. Butiksvinduet skal afspejle, hvad kunderne kan forvente, når de træder ind ad døren til butikken. Derudover er det vigtigt, at selve bygningen er vedligeholdt og pæn. Det kan altså godt være, du skal have besøg af en håndværker, før du kan sikre dine kunder et godt førstehåndsindtryk. Det behøver dog ikke at være dyrt at have besøg af håndværkere – du kan nemlig spare penge på flere måder. Det bedste tip her er, at du tænker kreativt og undersøger dine muligheder. Hvis du eksempelvis skal have renoveret facaden på en bygning, der er høj, og det derfor kræver en lift eller kran, kan du spare penge på leje af dette ved at anvende erhvervsklatrere. SkyWork kan hjælpe med håndværk i højderne – eksempelvis facaderenovering – hvor du slipper for at bruge en formue på at leje en kran eller lift.

Hvis du har en digital butik, kan du give kunderne et godt førstehåndsindtryk gennem det digitale butiksvindue. Ved at have en webshop med et overskueligt design, der passer til det, du sælger, vil du kunne tiltrække flere kunder. De fleste handler nemlig på nettet, fordi det er nemt og hurtigt; og det skal du altså vise dem, at det også er i din butik.

Bevar det gode indtryk

Førstehåndsindtrykket kan få flere kunder til at gå ind i din butik – men hvordan får du kunderne til at købe noget? Du sørger for at bevare det gode indtryk, som kunderne fik, inden de trådte ind ad butiksdøren. Dette kan du blandt andet gøre ved at have et overskueligt udvalg i butikken, der er placeret på en logisk og overskuelig måde. Hvis kunden træder ind ad døren og finder din butik uoverskuelig, vil kunden højst sandsynligt ikke give sig tid til at kigge på dine varer. Hvis din butik er overskuelig, pæn og ryddelig, vil kunden have en større lyst til at blive og se, hvad du kan byde på.

Hvis du har en digital butik, er det ligeledes vigtigt, at du bevarer det overskuelige design. I virkeligheden er overskueligheden noget af det, der er vigtigst. Hvis det er nemt og overskueligt for kunden, vil kunden med større sandsynlighed blive; du skal altså servere dine varer på et sølvfad.

Service, service, service

Noget af det, der også er vigtigt, er, at kunden føler sig set. Hvis du kan få kunden til at føle sig speciel og set, vil kunden med større sandsynlighed bruge penge i din butik. Du kan blandt andet give kunden en god oplevelse gennem god service. Det kan ofte betale sig at gå dét ekstra skridt for kunden, for hvis kunden går ud ad døren med en god oplevelse og de rigtige produkter i shoppingposen, vil kunden med større sandsynlighed komme tilbage. På den måde kan du sikre dig, at du bliver ved med at have kunder i din butik; loyale kunder er de bedste kunder.