PCB er blandt de farligste miljøgifte – alligevel er der stadig boliger, der indeholder byggematerialer med PCB. Det kan være skadeligt for din sundhed og miljøet. Læs her, hvor farligt det egentligt er.

PCB, der står for polyklorerede bifenyler, hører til blandt de 12 farligste miljøgifte i verden. Det blev udviklet tilbage i 1920’erne, og det har førhen været anvendt i byggematerialer. Her er ikke tale om ét enkelt stof, men mere end 209 nært beslægtede stoffer. Det blev brugt i omkring 75% af alle byggerier og renoveringer er fra 1950 og helt frem til 1977. Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvad PCB er, så klik her. Er din bolig bygget eller renoveret i denne periode, kan den være i risikozonen, dette kan du tjekke på Dingeo.dk

Er det farligt at have PCB i boligen?

Hvis din bolig består af byggematerialer, der indeholder PCB, vil niveauet i langt de fleste tilfælde være så lavt, at det ikke anses som værende negative for helbredet. Du bør dog tage det alvorligt, hvis du mistænker, at der er store koncentrationer af PCB i din bolig.

Ofte opstår den sundhedsmæssige risiko, når boligen skal renoveres. Her er det vanskeligt at undgå at være i nærkontakt med materialer, der indeholder PCB. Du kan risikere at indånde stofferne, ligesom det kan være vanskeligt at undgå direkte hudkontakt.

Hvordan mindsker jeg mængden af PCB i min bolig?

Hvis du har mistanke om, at der er byggematerialer med PCB-holdige stoffer i din bolig, kan det være vanskeligt at fjerne det fuldstændigt. PCB vil nemlig i de fleste tilfælde sive ud i de byggematerialer, der findes omkring stoffet. 

Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt det er tilfældet, før det er muligt at reducere mængden af PCB. Når det undersøges, bliver der eksempelvis foretaget en test af byggematerialer, der befinder sig op ad det PCB-holdige materiale, ligesom det også er vigtigt at undersøge, om møbler og øvrigt inventar er inficeret.

Du bør altid konsultere en fagmand, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er PCB-holdige materialer i din bolig. Det gør sig i særdeleshed gældende, hvis din bolig står overfor en renovering. “Det gode” ved PCB er, at det kan forsegles, så du behøver altså ikke frygte at skulle rive det hele ned, hvis der findes PCB i bygningen.