Mangler du motivation? Så stikker det oftere dybere end bare den eller de opgaver, som du ikke føler dig særligt motiveret til at løse. Men hvordan finder du ud af, hvad der er årsagen til din manglende motivation? Og hvordan genfinder du motivationen? Det kan en personlig coach hjælpe dig med!

Har du svært ved at finde motivationen i dit job, dit parforhold eller måske generelt i dit liv? Så handler det nok ikke kun om, at du finder jobbet, partneren eller livet umotiverende. Der ligger noget dybere under.

Hvad det er, kan det være svært at finde ud af selv. For du er næppe heller særlig motiveret til at grave ned i dit indre og finde frem til årsagen til din manglende motivation. Eller i stand til at løsne op for det.

Det kan en personlig coach hjælpe med. De hjælper ved at give dig de rette værktøjer til at genfinde din motivation med. Samt finde frem til de forandringer i tankemønstre og handlinger, som kan gøre det mere motiverende at gå på arbejde, være i forhold med din kæreste eller leve et liv, som motiverer og udvikler dig.

Find den rigtige personlige coach

Men det kræver først og fremmest, at du finder den rigtige personlige coach. For coaching handler ikke bare om at finde en, som kan heppe på dig på sidelinjen. Eller som fungerer som en slags træner i dit liv.

Det handler om at finde en person, som du har tillid til og fortrolighed med, og som har præcis de værktøjer i sin værktøjskasse, der kan hjælpe dig. Og som du har en god kemi sammen med.

Hvis ikke alle disse grundlæggende ting er på plads, kan det blive svært at få noget ud af dine coachingsessioner med den personlige coach – eller for den sags skyld finde motivationen til din næste session.

Start med en uforpligtende samtale

De fleste seriøse og dygtige personlige coaches tilbyder en uforpligtende og helt gratis samtale – typisk over telefonen eller en online-mødeplatform.

På det første møde kan du fortælle lidt om, hvad det er for situationer, du mangler motivation i. Derudfra kan coachen vurdere, om han eller hun har nogle brugbare værktøjer, der kan hjælpe dig til at genvinde din motivation.

Samtidig får du mulighed for at vurdere, om du har kemi med coachen, samt om du finder vedkommende troværdig og tillidsvækkende.

Efter samtalen kan I så aftale nærmere om, hvorvidt I skal gå i gang med en række coachingsessioner sammen.

Det handler især om fortrolighed

Især troværdighed og tillid spiller en stor rolle, når du skal vælge en personlig coach. For du skal turde være fortrolig med vedkommende. Det kræver, at du er sikker på, at de ting du betror dig om, ikke kommer videre til andre.

Samtidig bør der være en vis fleksibilitet i dine muligheder for at få coaching. Har du f.eks. ikke lyst til at skilte med, at du går til coach, skal vedkommende kunne tilbyde andre måder at mødes på. F.eks. over telefon, Zoom eller Skype. Eller ved at I mødes et sted, og går en tur, mens i snakker sammen.

Når du først har fået genskabt din motivation

Kan I få det hele til at gå op i en højere enhed, vil du snart have fået genskabt din motivation. For de fleste professionelle og dygtige personlige coaches kan typisk give dig de fornødne værktøjer på bare 3-6 sessioner.

Så kan du glæde dig over, igen at have fået mod og motivation til det, du havde problemer med at finde motivationen til før.