I Danmarks erhvervsliv findes der flere selskabstyper, som hver især passer til forskellige behov, risikoniveauer og forretningsmodeller. At vælge den rigtige selskabsform er afgørende, da det har direkte indflydelse på blandt andet ansvar, beskatning og ledelse af selskabet. I denne artikel vil vi kigge nærmere på de mest almindelige selskabstyper i Danmark, så du kan få en bedre forståelse for, hvilken der måske passer bedst til din virksomhedsidé. For mere dybdegående information kan du læs mere på Billigselskab.dk.

 

  1. Enkeltmandsvirksomhed (personlig ejet mindre virksomhed – PMV) Dette er den mest simple selskabsform, hvor ejeren har personligt ansvar for virksomhedens forpligtelser. Dette betyder, at ejerens personlige aktiver kan blive brugt til at dække eventuelle gæld i virksomheden.

 

  1. Interessentskab (I/S) Et interessentskab er en selskabsform, hvor to eller flere personer driver en virksomhed i fællesskab. Alle deltagerne i I/S’et har personligt og solidarisk ansvar for selskabets forpligtelser.

 

  1. Anpartsselskab (ApS) ApS er en af de mest populære selskabsformer i Danmark. Her er ejernes ansvar begrænset til den kapital, de har indskudt i virksomheden. Minimumskapitalen for at starte et ApS har været under forandring gennem årene, så det er vigtigt at tjekke op på den aktuelle lovgivning.

 

  1. Aktieselskab (A/S) Ligesom ApS er et aktieselskab en selskabsform, hvor ejerne kun hæfter for deres indskud. A/S adskiller sig ved at have en højere minimumskapital, og det kan have aktionærer, som kan handle aktierne på det åbne marked, hvis selskabet er børsnoteret.

 

  1. Iværksætterselskab (IVS) Bemærk: Pr. 15. april 2019 besluttede Folketinget at afskaffe iværksætterselskaber, men det er vigtigt at nævne dem historisk set. IVS var en selskabsform, der blev indført for at gøre det lettere og billigere for iværksættere at starte virksomhed, da det havde en lav startkapital.

 

  1. Partnerselskab (P/S) Et partnerselskab er en kombination af et ApS/A/S og en personlig virksomhed. Det er en selskabsform, hvor der findes både komplementarer (personligt ansvarlige deltagere) og kommanditister (begrænset ansvarlige deltagere).

 

  1. Kommanditselskab (K/S) I et kommanditselskab er der to typer deltagere: Komplementarer, som har personligt ansvar for selskabets forpligtelser, og kommanditister, hvis ansvar er begrænset til deres indskud i selskabet.

 

Foruden ovenstående selskabstyper findes der også andre mere specifikke selskabsformer, som måske ikke er så almindeligt kendte. Når man skal vælge selskabsform, er det afgørende at overveje, hvor meget risiko man er villig til at tage, hvor meget kapital man har til rådighed, samt hvordan man ønsker at organisere virksomhedens ledelse.

 

Det kan være en kompliceret proces at vælge den rigtige selskabsform og forstå alle nuancerne ved hver enkelt. Derfor kan det være en god idé at søge professionel vejledning, inden man træffer sit endelige valg. Hvis du ønsker at dykke dybere ned i hver selskabsform og forstå fordele og ulemper ved hver enkelt, kan du læs mere på Billigselskab.dk.