I de senere år er der kommet et øget fokus på miljøet og den måde, vi kan tilgodese det på. Derfor er særligt affaldshåndtering noget, der er kommet på tale flere steder. Og netop derfor er det så vigtigt med smarte affaldsbeholdere i det offentlige rum.

4 grunde til at der bør være smarte affaldsbeholdere i det offentlige rum

1. Det skal være let at sortere affald

Gøres der brug af smarte affaldscontainere, kan det være lettere at få den brede befolkning til at udføre en korrekt sortering af affald. Det smarte aspekt kan bestå i beholdere med flere rum til forskellige former for affald, eller det kan være farveopdelte beholdere med samme formål.

Når det synliggøres, at der bør sorteres, er der også flere, der vil tænke over det, og det vil derfor hurtigere blive en naturlig vane i det daglige og brugen af det offentlige rum.

2. Skær ned på omkostningerne

Opstilles der sådanne smarte affaldsbeholdere, der gør det lettere for den almene borger at sortere sit affald, kan der opleves en reducering af de omkostninger, der normalt bruges for at nå til samme resultat.

Når affald sorteres korrekt kan det genanvendes på en mere effektiv måde, og det kan også reducere de omkostninger, der kan være forbundet med afskaffelsen af affaldet.

Og så er det også vigtigt at huske, at der vil være færre fyldte affaldsbeholdere i det offentlige rum, når affald sorteres korrekt. Derfor kan der også opleves en besparelse hos de myndigheder, der sørger for at tømme beholderne.

3. En reducering af miljøpåvirkningen

Med smarte affaldsbeholdere og god brug af disse kan der opleves en reducering af den normale miljøpåvirkning, som der er forbundet med håndteringen af affald. Når affald pludselig sorteres korrekt og det endda uden brug af flere ressourcer, vil det også langt mere effektiv kunne genanvendes.

Det betyder, at der vil forekomme en mindre mængde af affald på blandt andre lossepladser, og derfor vil der generelt blive udledt en mindre mængde CO2 i forbindelse med hele arbejdet med håndteringen samt transporten af affald.

4. Slip for store mængder affald

Når der opstilles udendørs affaldsbeholdere til park og byrum, vil der også naturligt ske en reducering af affald disse steder. Flere vil have en tilbøjelighed til at tage deres affald med sig til den næste beholder i stedet for blot at smide det på jorden. Og er der en skraldespand i nærheden, er der endda også flere, der vil rydde op efter andre – netop for at skabe det rene rum.

Dette kræver selvfølgelig et samarbejde med myndighederne, da det også er vigtigt, at de forskellige beholdere bliver tømte, når de er fyldte.

Konklusionen

Samlet set er der altså flere gode grunde til, hvorfor der bør være smarte affaldsbeholdere i det offentlige rum – både indendørs og udendørs.

Disse kan generelt gøre det lettere for den almene borger at sortere affald korrekt, de kan reducere mængden af affald i det offentlige rum, de kan reducere miljøpåvirkningen af affaldshåndtering, og de kan reducere omkostningerne ved affaldshåndtering.