Indholdet på denne side kan være sponsoreret indhold

Danmark har et problem med en gruppe unge, der begår meget alvorlig kriminalitet. Selvom der er et fald i antallet af sager, hvor børn mellem 10 og 14 år er mistænkt for at have begået kriminalitet, findes der stadig en hård kerne, for hvem den nuværende kriminelle lavalder udgør et værn mod straf, og hvor det sociale system må give op i forsøget på at resocialisere dem.

Derfor foreslår Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at der oprettes en særlig ungdomsdomstol, der skal håndtere de 12-17-åriges kriminalitet.
Lars-Lkke-Rasmussen
– Vi har brug for et helt nyt system, når de gælder de unge. Vi skal forsøge at bane en vej, så de kan komme til at leve et liv uden for den kriminelle løbebane. Omvendt skal der også være en mærkbar konsekvens, når unge begår noget kriminelt, så de forstår, at man må stå til ansvar for sine handlinger. Derfor skal vi have et system, der er særlig indrettet til de unge med specialuddannede dommere og særlige sanktioner, der er tilpasset de særlige hensyn, vi skal tage til unge, siger Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.

Nøjagtigt som det er i dag, skal unge under 18 år selvfølgelig ikke sidde i fængsel med voksne kriminelle. I stedet handler det om at se på sanktioner, der eksempelvis kunne have en opdragende karakter, som på den ene side signalerer konsekvens, men samtidig giver den unge muligheden for at komme videre.

Konkret foreslår de fire borgerlige partier, at en skærpet indsats over for kriminelle unge bygges op om fire principper:
•Oprettelse af en decideret ungdomsdomstol, som skal tage sig af kriminalitet, der begås af 12 til 17-årige. Domstolen skal beklædes af særligt uddannede dommere og andre børnesagkyndige, som er specielt uddannede i at håndtere helt unge kriminelle.

•Ungdomsdomstolen skal have vide beføjelser til at fastsætte sanktioner. Ingen er ens, og det skal ungdomsdomstolen have mulighed for at tage højde for. Én type sanktion passer ikke til alle, og derfor skal der være et større spillerum til at skræddersy den sanktion, der vil være mest effektiv i forhold til den konkrete sag.

•Ungdomsdomstolen skal ved de alvorligste forbrydelser have muligheden for at overføre sager til det almindelige domstolssystem. Børn og unge er ikke voksne, men deres kriminalitet kan være lige så alvorlig. For offeret er et brutalt overfald ikke mindre belastende, fordi gerningsmanden er 14 år gammel.

•Oprettelse af en ny ungdomskriminalforsorg, der skal bidrage til tilsynet og driften med de institutioner, der tager sig af ungdomskriminalitet.