En anpartshaveroverenskomst er en aftale mellem ejerne af et anpartsselskab – ofte forkortet til et ApS. Denne type overenskomst indeholder de vilkår og betingelser, som gælder for anparterne i et selskab. Overenskomsten regulerer bl.a. ejernes forhold til hinanden, selskabet og selskabets bestyrelse. Den fastlægger også anparternes rettigheder og forpligtelser over for hinanden og selskabet. Ved at udfærdige en sådan overenskomst kan man forventningsafstemme med de andre ejere af ApS’et, så man forhåbentlig kan undgå uenigheder. Hvis uenigheder mellem ejerne alligevel opstår, giver anpartshaveroverenskomsten også retningslinjer for, hvordan man løser tvister eller helt kommer ud af overenskomsten igen – fx ved at sælge sin andel til et andet medlem af selskabet.

Hvad er en anpartshaveroverenskomst?

En anpartshaveroverenskomst er en aftale mellem to eller flere personer, der ejer et selskab. Overenskomsten regulerer det interne forhold mellem de enkelte anpartshavere, altså ejerne af en virksomhed, som er registreret som et ApS. Overenskomsten kan blandt andet indeholde bestemmelser om, hvordan man skal forholde sig til hinanden og til selskabet. Følgende elementer kan inkluderes i en anpartshaveroverenskomst, men er bestemt ikke en endegyldig liste:

  • Konkurrencebegrænsninger
  • Hemmelighedsklausuler
  • Medsalgsret og -pligt
  • Tvister
  • Parter og anpartsfordeling
  • Anpartsoverenskomstens karakter
  • Generalforsamling samt bestyrelse og direktion
  • Finansiering
  • Ansættelsesforhold

Hvem kan man kontakte, hvis man har spørgsmål til sin anpartshaveroverenskomst?

Hvis man har spørgsmål til sin anpartshaveroverenskomst, eller hvis man gerne vil udfærdige en, kan man tage kontakt til en advokat eller en virksomhed, som tilbyder juridisk rådgivning. Der er mange muligheder for rådgivning, og derfor skal man forholde sig til, hvad ens behov er. Det er muligt at booke fysiske møder med en, som kan rådgive om juridiske spørgsmål. Det er også en mulighed at bruge et digitale juridiske services for at spare (endnu) et møde i hverdagen, som måske allerede er travl.

Hvorfor er det vigtigt at have en anpartshaveroverenskomst?

En anpartshaveroverenskomst er en vigtig del af enhver virksomhed, der har anparter. En anpartshaveroverenskomst sikrer nemlig, at alle parter ved, hvad der forventes af dem, og hvilke rettigheder og forpligtelser de har overfor selskabet og hinanden som medejere. Dette giver virksomheden et solidt fundament at bygge videre på, og det mindsker risikoen for konflikter mellem parterne.

En anpartshaveroverenskomst er et dokument, der beskriver de rettigheder og forpligtelser, som hver andelshaver har i forhold til selskabet. Det kan blive et meget vigtigt dokument, hvis en af ejerne engang ønsker at træde ud af selskabet, eller hvis der opstår uenigheder. På samme måde kan dokumentet sikre, at alle ejere er ligestillede, hvis man ønsker det.