Har du nogensinde tænkt over, hvad du ville gøre, hvis en kollega pludselig fik et hjertestop eller skar sig dybt på arbejdet? At have førstehjælpsfærdigheder kan være afgørende i sådanne situationer, og det kan endda redde liv.

Selvom de fleste arbejdspladser har en førstehjælpskasse, er det vigtigt at vide, hvordan man bruger dens indhold og udfører livreddende teknikker. Derfor er det en god idé at lære nogle grundlæggende førstehjælpsteknikker, som kan hjælpe dig med at håndtere en nødsituation på arbejdet. Dette kan også give dig en følelse af tryghed og sikkerhed, da du ved, at du er i stand til at yde hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

Grundlæggende førstehjælpsteknikker

Når du arbejder, er det vigtigt at kende nogle grundlæggende førstehjælpsteknikker, som kan hjælpe dig med at håndtere en nødsituation på arbejdspladsen. Her er nogle af de mest nyttige førstehjælpsteknikker, som du bør vide om:

Bevidsthedstjek

Hvis du støder på en person, som er bevidstløs, skal du først og fremmest sørge for at tjekke, om personen trækker vejret. Du kan gøre dette ved at lægge din hånd på personens brystkasse og mærke efter bevægelse. Hvis personen ikke trækker vejret, skal du straks tilkalde hjælp og starte hjerte-lunge-redning (HLR).

Stabil sideleje

Hvis personen trækker vejret, men stadig er bevidstløs, skal du sørge for at lægge personen i en stabil sideleje. Dette kan hjælpe med at forhindre, at personen kvæles i sit eget opkast eller får vejrtrækningsproblemer. Du kan lægge personen i en stabil sideleje ved at følge disse trin:

  1. Læg personen på ryggen og placér den nærmeste arm i en ret vinkel med kroppen.
  2. Tag personens anden arm og læg den over brystet.
  3. Bøj personens knæ på det øverste ben, og træk forsigtigt personen mod dig, så personen ruller over på siden.
  4. Sørg for at holde personens hoved og nakke i en lige linje, mens du ruller personen over.

Hjerte-lunge-redning (HLR)

Hvis personen ikke trækker vejret, skal du straks starte hjerte-lunge-redning (HLR). Dette kan hjælpe med at opretholde blodcirkulationen og ilttilførslen til hjernen, indtil ambulance eller anden hjælp ankommer. Du kan udføre HLR ved at følge disse trin:

  1. Læg personen på ryggen på en fast overflade.
  2. Placér den ene hånd ovenpå den anden og tryk ned på brystkassen, indtil den synker ned ca. 5 cm.
  3. Slip trykket og lad brystkassen hæve sig igen.
  4. Gentag dette med en hastighed på ca. 100 tryk pr. minut.

Husk altid at tilkalde hjælp, hvis du støder på en nødsituation på arbejdspladsen. Med disse grundlæggende førstehjælpsteknikker kan du være med til at redde liv og mindske skader, indtil professionel hjælp ankommer.

Specifikke situationer på arbejdspladsen

Når du er på arbejde, kan der opstå forskellige situationer, hvor førstehjælp er nødvendig. Her er nogle specifikke situationer, du kan støde på, og hvordan du kan håndtere dem. Husk, at det også altid vil være en rigtig god idé at uddanne dine medarbejdere i førstehjælp.

Forbrændinger og skåldninger

Hvis du eller en kollega får en forbrænding eller skåldning på arbejdet, skal du først og fremmest sørge for at fjerne den varme kilde og køle området ned med koldt vand i mindst 10 minutter. Hvis det er en kemisk forbrænding, skal du fjerne tøjet fra området og skylle med rigeligt vand.

Hvis det er en mindre forbrænding eller skåldning, kan du påføre en kølende salve eller lotion og dække området med et rent forbinding. Hvis det er en større forbrænding eller skåldning, skal du søge lægehjælp.

Kemikalieuheld

Hvis du eller en kollega kommer i kontakt med farlige kemikalier på arbejdet, skal du først og fremmest fjerne personen fra området og fjerne forurenet tøj. Skyl området med rigeligt vand i mindst 20 minutter og søg lægehjælp.

Hvis kemikalierne kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle øjnene med rigeligt vand i mindst 20 minutter og søge lægehjælp.

Snitsår og blødninger

Hvis du eller en kollega får et snitsår eller blødning på arbejdet, skal du først og fremmest sørge for at stoppe blødningen ved at trykke et rent forbinding mod såret. Hvis blødningen ikke stopper, skal du søge lægehjælp.

Hvis såret er dybt, skal du sørge for at rengøre det med vand og sæbe og dække det med et rent forbinding. Hvis der er fare for infektion, skal du søge lægehjælp.

Knoglebrud og forstuvninger

Hvis du eller en kollega får en knoglebrud eller forstuvning på arbejdet, skal du først og fremmest sørge for at immobilisere området ved at påføre en ispose eller en kompressionsforbinding. Hvis smerten er alvorlig, skal du søge lægehjælp.

Hvis det er en mindre forstuvning, kan du påføre en varmepude og tage smertestillende medicin. Hvis smerten vedvarer, skal du søge lægehjælp.

Husk altid at ringe til alarmcentralen i tilfælde af alvorlige situationer, og sørg for at have en førstehjælpskasse tilgængelig på arbejdspladsen.

Sidst opdateret: 29. april 2024