Har du også en drøm om at høre til blandt de, der formår at tjene penge på aktiemarkedet? Faktisk er det ikke umuligt – det er hverken trylleri eller held, men viden, tålmodighed og engagement, der adskiller den gode investor fra den usikre.

Herunder får du 5 gode råd til, hvordan du bedst muligt navigerer på aktiemarkedet, og hvordan du passer på dig selv og dine midler undervejs.

Læs og lær – viden er afgørende

Som med alle andre fag, så ligger der også i aktiehandel en masse teoretisk viden og kunnen bag. Der er enormt meget kompetenceudvikling at hente, og der er meget viden tilgængelig. Gør det til en vane at læse op på markedets udvikling dagligt, så du tilegner dig en forståelse, og skab din egen succes gennem praktisk og teoretisk uddannelse – der er læsestof nok at finde.

Team up med de bedste: NewDeal Invest

Der findes mange måde at investere på i dag, og der designes flere og flere løsninger for pulje- eller gruppeinvesteringer. Jo flere midler, du arbejder med, jo større træfsikkerhed har du – og jo mere risikovillig kan du tillade dig at være.

Du kan for eksempel indgå i et partnerskab med en investeringsfond som NewDeal Invest. Se mere om, hvordan du kan bliv investor med NDI, altså NewDeal Invest, og på den måde lade eksperterne gå forrest, når de endelige – og afgørende – beslutninger skal træffes.

Lav en god og rimelig risikoprofil

Inden du gør dig i kast med at investere, så bør du udarbejde en risikoprofil, der tager udgangspunkt i reelle data. Hvilke penge handler du med – hvor længe kan du undvære dem? Hvor mange år har du tilbage på arbejdsmarkedet? Hvor mange aktier vs. passiver er du i besiddelse af?

Der er mange faktorer, du må tage hensyn til, når du danner din risikoprofil – og grundlæggende handler der om at sikre dig selv og dine midler bedst muligt.

Ha’ en strategi – og hold dig til den

Når du investerer, så er det vigtigt at følge en strategi. Hvis du vælger at investere via en investeringsfond som NewDeal Invest, grupper eller puljer, så vil der som regel være lagt en strategi på forhånd og af nogle andre – som ofte vil denne strategi være baseret på historisk data og matematiske analyser.

Hvis du går solo med dine investeringer, så bør du læse op på, hvordan en fornuftig strategi ser ud i netop din situation – dine investeringer skal tage udgangspunkt i tal og analyser, ikke en mavefornemmelse.

Tænk langsigtet

Uanset om du investerer i råmaterialer, valuta, aktier eller obligationer, så bør du tænke langsigtet. De færreste investeringer giver et højt afkast på kort sigt, og du kan altså ikke vurdere en forventet fortjeneste på dage eller måneder. Når du investerer, så investerer du i en fremtid, du tror på – og det er vigtigt at huske, når markedet bevæger sig både op og ned i mellemtiden. Det er ikke et “her og nu” billeder, du har brug for – det er et forventet fremtidigt resultat.