Bruger du Adversus til dit callcenter til effektivisering af opkald og automatisering af opgaver? Så kan det måske være, du ønsker en måde at kunne visualisere data fra systemet på, så du nemt får overblik over salg og omsætning. Én måde kunne være at få en IntraManager Board-integration til Adversus, der gør det nemmere at lære af dataene ved at stille dem op i et performance dashboard.

Hvad taler for at finde sådan en integration? Du kan slet og ret lette arbejdsgange ved at integrere Adversus i IntraManager Board, siden IntraManager Board også kan forbindes med andre systemer.

Del overskueliggjorte data med virksomhedens ansatte

Du kan altså se data fra flere forskellige systemer visualiseret i ét systems dashboard, når du henter integrationer, der gør dem kompatible med IntraManager Board. Med en integration til Adversus er det muligt at gøre brug af en skærmdelingsfunktion, så vigtig indsigt i performance nemt kan deles med flere ansatte i virksomheden. Hvad kan ansatte så bruge den fælles indsigt til? Fx at konkurrere.

Gamification med data fra Adversus

For med data fra Adversus visualiseret på overskuelig manér kan ansatte fx sammenligne deres egen performance med en fast målsætning inden for fx omsætning. Derved kan ansatte gøre et lille spil ud af at nå det sidste stykke vej op til målsætningen. Denne gamification kan være med til at skabe øget glæde, spænding og produktivitet i arbejdsmiljøet, netop da ansatte får indblik i performance.

Visualisér data for performance med en Adversus-integration

Ønsker du at kunne visualisere enkelte medarbejderes eller teams’ performance, kan du integrere Adversus med IntraManager Board med en integration. Du får nemt ved at måle på forskellige KPI’er og vurdere, om callcenteret i dit firma formår at løfte den opgave, det er sat i verden for at udføre.

Læs mere hos IntraManager om, hvilke features du kan få med en Adversus-integration.