Fugl krydsord

At løse krydsord er ikke kun en fantastisk hjernetræning, men også en kilde til stor fornøjelse for mange. Men hvad gør man, når man støder på et vanskeligt ord som “fugl”, der kan have mange betydninger og varianter? Frygt ikke! I denne guide vil vi dykke ned i forskellige teknikker og tips, der vil hjælpe dig med at mestre enhver krydsordudfordring med ordet “fugl” som nøgleelement. Forbered dig på at blive en sand mester i  krydsordkunsten!

Liste med synonymer og lignende ord til fugl i krydsord

Her er en liste med 45 ord relateret til “fugl”, præsenteret i alfabetisk rækkefølge:

 1. Alke
 2. And
 3. Bevinget
 4. Due
 5. Edderfugl
 6. Fasan
 7. Fjer
 8. Fjerdragt
 9. Fjerkræ
 10. Fjerpels
 11. Flakser
 12. Flyver
 13. Fuglefjer
 14. Fugleunge
 15. Fugleven
 16. Fuglevinger
 17. Gøg
 18. Hane
 19. Hjejle
 20. Høne
 21. Ibis
 22. Krage
 23. Lærke
 24. Måge
 25. Nattergal
 26. Ornitologisk
 27. Papegøje
 28. Pipfugl
 29. Ravn
 30. Ryle
 31. Sangfugl
 32. Skadefugl
 33. Skovfugl
 34. Spurv
 35. Svaner
 36. Svømmer
 37. Terne
 38. Trækfugl
 39. Ugle
 40. Vandfugl
 41. Vinge
 42. Vingefjer
 43. Vingeslag
 44. Ænder
 45. Ørn

Fugl krydsord: Listen med populære fugl i kryds og tværs

Her kommer en alfabetisk liste med masser af fugl fra krydsord.

 1. Alke – En lille, sort og hvid havfugl.
 2. And – Vandfugl, kendt for at kvække.
 3. Baskerfugl – Kendt for sin bemærkelsesværdige flugtstil.
 4. Bisp – En vadefugl med en karakteristisk sort og hvid fjerdragt.
 5. Bjergfink – En fugl, der foretrækker bjergområder.
 6. Blishøne – Sort fugl, ofte set på søer.
 7. Blåmejse – Lille fugl med blå og gule markeringer.
 8. Bogfinke – Har en karakteristisk rød brystfjer.
 9. Due – Fredens symbol.
 10. Dværgfalk – En af de mindre falkearter.
 11. Edderfugl – En dykkende andefugl.
 12. Emu – En stor, løbende fugl fra Australien.
 13. Fasan – Kendt for sin farverige fjerdragt.
 14. Flamingo – Kendt for sin pink farve og lange ben.
 15. Fregatfugl – Havfugl kendt for sin store vingefang.
 16. Grågås – Almindelig gås med grå fjerdragt.
 17. Gråspurv – En almindelig fugl i bymiljøer.
 18. Gøg – Kendt for at lægge sine æg i andre fugles reder.
 19. Havørn – En stor rovfugl, der lever ved kyster.
 20. Hjejle – En lille vadefugl.
 21. Høg – En mellemstor rovfugl.
 22. Ibis – Langbenet vadefugl med nedadbøjet næb.
 23. Jernspurv – Lille fugl med en karakteristisk sang.
 24. Kakadue – Farverig papegøjefugl fra Australien.
 25. Kestrel – En type falk, kendt for at svæve.
 26. Kiwi – En lille, flugtløs fugl fra New Zealand.
 27. Kondor – En af de største flyvende fugle i verden.
 28. Krage – Sort fugl, ofte set i byområder.
 29. Krikand – En lille and med en fløjtende lyd.
 30. Krykket – En lille havfugl med karakteristisk gangart.
 31. Lappedykker – Dykkerfugl med skarpe farver.
 32. Lærke – Kendt for sin melodiske sang.
 33. Måge – Almindelig ved kyster og havne.
 34. Nattergal – Kendt for sin kraftfulde og melodiske sang.
 35. Næsehornsfugl – Har et stort “horn” på næbbet.
 36. Papegøje – Farverig fugl kendt for at efterligne lyde.
 37. Pelikan – Store fugle med en sækformet strube.
 38. Pibesvane – En af de største svaner.
 39. Pilemejse – Lille fugl, der ofte ses på træstammer.
 40. Puffin – Farverig havfugl, ofte kaldet “havets papegøje”.
 41. Ravn – Større end kragen, kendt for sin sorte fjerdragt.
 42. Rødhals – Har en karakteristisk rød plet på brystet.
 43. Rørvagtel – Lille fugl, der lever i vådområder.
 44. Sanger – Generel betegnelse for fugle med melodisk sang.
 45. Sildefisker – Dykker efter fisk.
 46. Skarv – Havfugl kendt for sin dykning.
 47. Skovsneppe – Skovfugl med langt næb.
 48. Sortmejse – Ligner blåmejse, men med mere sort.
 49. Sortstork – Mere sjælden end den hvide stork.
 50. Spætte – Kendt for at hakke i træer.

Fugl i krydsord

 1. Spurvehøg – En lille, adræt rovfugl, der ofte jager i skovområder.
 2. Blåmejse – En farverig lille fugl, kendt for sin blå top og gule mave.
 3. Rødkælk – Lille fugl med karakteristisk rødt bryst, ofte forbundet med julen.
 4. Fjordterne – En elegant, hvid fugl, kendt for sin dykning efter fisk.
 5. Knopsvane – Europas største vandfugl med ren hvid fjerdragt; ofte set i søer og åer.
 6. Musvåge – En mellemstor rovfugl med en bred vingefang, ofte set cirkulere højt oppe.
 7. Havørn – En af de største rovfugle, kendt for at jage over vandområder.
 8. Nattergal – Kendt for sin smukke og kraftfulde sang, især om natten.
 9. Grønspætte – Kendt for sin larmende latten og sin grønne fjerdragt.
 10. Gråspurv – En almindelig fugl i mange bymiljøer og haver.
 11. Solsort – Kendt for sin melodiske sang, hannerne er sorte mens hunnerne er brune.
 12. Gøg – Kendt for sin karakteristiske kalden og for at lægge sine æg i andre fugles reder.
 13. Stær – Har skinnende sorte fjer og er kendt for sine store flokke i træktiden.
 14. Dompap – Kendt for sin røde mave og sort hoved.
 15. Gulspurv – En gul og grøn fugl, ofte set i haver.
 16. Tornirisk – Lille fugl med en sort strube og ofte set i åbne områder.
 17. Skovduer – Større end byduer, de har en karakteristisk “kurrende” lyd.
 18. Lærke – Kendt for sin opstigende sangflugt over åbne marker.
 19. Kaneland – En andefugl med en kanel-farvet fjerdragt.
 20. Blishøne – Vandfugl med sorte fjer og et markant hvidt skjold på panden.
 21. Grågås – En almindelig vandfugl, der ofte ses i flokke.
 22. Vibe – Kendt for sin “peewit” kalden og sin akrobatiske trækflugt.
 23. Sjagger – Ligner en stær, men har en lysebrun fjerdragt.
 24. Sildefisker – Dykkerfugl kendt for sin dykning efter fisk i havet.
 25. Taffeland – En mellemstor dykkerand, hannerne er iøjnefaldende med hvidt og sort, mens hunnerne er brunlige.

Speciel fugle i krydsord

Her er en liste over forskellige typer fugle og deres anvendelser:

 1. Harpye – En af de kraftigste rovfugle i verden, hjemmehørende i Sydamerikas regnskove.
 2. Kakapo – En nataktiv, flugtløs papegøje fra New Zealand, som er kritisk truet.
 3. Resplendent Quetzal – Kendt for sine strålende farver og lange halefjer, fundet i Mellemamerika.
 4. Himalayamonal – Nationalfugl i Nepal, kendt for sin iøjnefaldende fjerdragt.
 5. Skohornsfugl – Har et stort “sko-lignende” næb, findes i Asien og Afrika.
 6. Blåfodet Sule – Kendt for sine lyseblå fødder, fundet på Galápagos-øerne.
 7. Andean kondor – En af de største flyvende fugle, der lever i Andesbjergene.
 8. Paradisfugle – Kendt for deres ekstravagante opvisninger og fjerdragt, primært fra Ny Guinea.
 9. Krontrane – Kendt for sin gyldne krone af fjer, fundet i Afrika.
 10. Mara – En fugl med langt, spidst næb og en fantastisk evne til at efterligne lyde.
 11. Kea – En nysgerrig og legende papegøje fra New Zealands bjerge.
 12. Jabiru – En af de største storker, der findes i Amerika.
 13. Vulturine Guinea fowl – Kendt for sin skarpe fjerdragt, fundet i Afrika.
 14. Lyrefugl – Australiens fugl kendt for sine komplekse sange og evne til at efterligne lyde.
 15. Hawaiian honeycreeper – En gruppe af farverige fugle, mange er truede på grund af habitat tab.

Disse fugle er blot nogle få eksempler på de mange utrolige og unikke fuglearter, vores verden har at byde på. Mange af dem kræver særlige bevaringsindsatser for at sikre deres overlevelse.

Afsluttende kommentarer til guiden “Fugl Krydsord”

At dykke ned i verden af fugle er en berigende oplevelse, fuld af farver, lyde og utrolige adfærdsmønstre. Når man tager sig tid til at studere disse skabninger, kan man få en dybere forståelse for naturens mangfoldighed. I krydsord giver ordet ‘fugl’ os ikke kun en udfordring for hjernen, men også en påmindelse om de mange fantastiske arter, der findes i vores verden. Næste gang du støder på et krydsord, der kræver en fuglerelateret løsning, tag et øjeblik for at reflektere over den pågældende fugls unikke karakteristika og skønhed. God krydsordløsning!

Har du læst følgende andre guides til krydsord fx sangerinde krydsord eller grundstof krydsord.