Forbrugerombudsmanden har rejst sagen mod Trustbuddy på baggrund af en klage fra en forbruger over Trustbuddy’s såkaldte misligholdelsesgebyrer.

Forbrugeren havde ikke betalt sine lån på samlet set 5000 kr. til tiden og blev derfor – udover renter, rykkergebyrer og inkassoomkostninger – tillige opkrævet tre misligholdelsesgebyrer på i alt godt 2000 kr. Det, mente forbrugeren, var urimeligt.

Trustbuddy-1Trustbuddy havde tidligere afvist klagen med, at der ikke var tale om gebyrer mv. efter renteloven, men en bod, som automatisk blev opkrævet, hvis forbrugeren ikke betalte til tiden. Ifølge Trustbuddy fremgik gebyrerne af aftalevilkårene, som forbrugeren havde accepteret ved låneoptagelsen.

Forbrugerombudsmanden vurderer imidlertid, at misligholdelsesgebyrerne var ulovlige efter renteloven, og dermed også i strid med god markedsføringsskik.

Ifølge renteloven må kreditor højest opkræve tre rykkegebyrer på hver 100 kroner, samt i givet fald et inkassogebyr og ”rimelige og relevante omkostninger” til udenretlig inddrivelse af fordringen.

Rentelovens regler kan i forbrugerforhold ikke fraviges til skade for skyldneren. Det betyder, at man ikke kan aftale betaling af flere gebyrer i forbindelse med misligholdelse, end renteloven tillader.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe siger:

”Jeg synes, at sagen er klar. Trustbuddy’s såkaldte misligholdelsesgebyrer har ikke hjemmel i renteloven, som udtømmende gør op med, hvad kreditor kan opkræve i tilfælde af skyldnerens misligholdelse. Dette gælder, uanset hvad man kalder det gebyr, der opkræves. Jeg har derfor krævet, at selskabet ændrer praksis, og undlader at opkræve de omstridte gebyrer.”