Skimmelsvamp skaber oftere og oftere problemer i indeklimaet, fordi vi er blevet bedre til at tætne og isolere vores huse. Til gengæld kniber det med at huske at få luftet ud. Det giver perfekte forhold for, at selv større skimmelsvampeangreb kan udvikle sig i vores bolig, uden at vi opdager dem. Det giver flere og flere sundhedsmæssige problemer og medfører unødvendige sygedage – og kan i værste fald give os både allergi og kræft. Men hvordan undgår vi skimmelsvamp indendørs?

Skimmelsvamp, og især de svampesporer de spreder i luften indendørs, giver os i stigende grad sundhedsmæssige problemer i hverdagen. Det kommer til udtryk i forkølelser, vi ikke kan slippe af med, koncentrationsproblemer og direkte allergi.

Gør du ikke noget for at forebygge skimmelsvamp, kan et uopdaget skimmelsvampeangreb over tid resultere i alvorlige problemer. Således kan du eller andre i husstanden udvikle alvorlige kræftformer, få organsvigt og pludselige indre blødninger. Så der er god grund til effektivt at forebygge skimmelsvampeangreb.

Samtidig bør du straks undersøge, om det er skimmelsvamp, der forårsager eventuelt helbredsmæssige problemer i husstanden. Det gøres med en test for skimmelsvamp, der f.eks. kan bestilles på skimmelsvamptest.dk.

Effektiv udluftning forebygger skimmelsvamp

Skimmelsvamp er gladest for at vokse på steder, hvor der er varmt og fugtigt. Det gør badeværelse, køkken og bryggers til oplagte grosteder. Men også kolde ydervægge, hvor varmen indendørs danner kondens på væggen, giver gode muligheder for, at skimmelsvampen af vokse sig stor og sundhedsskadelig.

Skal det undgås, skal du sørge for at fjerne minimum en af faktorerne for, at skimmelsvampen kan trives. Da du sikkert ikke ønsker at fjerne varmen – i hvert fald om vinteren – er det i stedet fugten, du skal gå efter.

Det gøres mest effektivt, ved at du sørger for regelmæssig og grundig udluftning i alle boligens rum – ikke bare i badeværelse, køkken og bryggers.

Den nemmeste og mest effektive måde at lufte ud på, er ved at åbne vinduerne i alle rum i minimum 10-15 minutter hver dag. Er det ikke muligt, kan det også gøres ved at sikre, at der er friskluftkanaler ud til det fri fra alle rum i boligen. De kan være ført ud igennem ydervæggen eller op gennem taget. Herved kan der frit strømme frisk luft ind i boligen udefra, så indeluften udskiftes.

Ventilationsløsninger sikrer effektiv udluftning

Vinduer og manuelle udluftningskanaler kræver dog, at du husker at åbne for dem. Det slipper du for med automatiske ventilationsløsninger, der aktivt sørger for udluftningen i de forskellige rum i boligen.

De kan sættes til at køre automatisk, også uden at det gå ud over varmeregningen. For de mest effektive modeller har nemlig indbygget varmegenindvinding. Det varmer den kolde luft udefra op med varmen fra den varme luft indefra.

Sørger du for regelmæssig, helst daglig udluftning i alle rum, mindsker du risikoen for den farlige skimmelsvamp. Så luft ud og slip for unødige sygedage og alvorlige sygdomme.