Skal du holde dit træpillefyr i topform og sikre den bedste udnyttelse af dine træpillers brændværdi, er det vigtigt, at du holder brændkammeret rent og fjerner aske og slagger regelmæssigt. Ellers skal der bruges en masse unødig energi på at opvarme disse, før energien bruges på at opvarme din bolig.

Har du et træpillefyr, glæder du dig sikkert over alle de penge, du sparer på opvarmningen af din bolig. Det gør det mere tåleligt at leve med det ekstraarbejde, som det oftest er at fylde træpiller på pillefyret og rense det for aske og slagger.

Jo renere brændkammer, jo bedre forbrænding

Brændkammeret er en af de vigtigste ting at vedligeholde på dit træpillefyr. Her bør du – gerne dagligt – kontrollere for og fjerne eventuelle slagger. Slaggerne er samtidig en indikation af, at dine træpiller måske ikke er af den bedste kvalitet, eller at du skal have justeret indstillingerne på fyret.

Brug en lille askeskovl til at fjerne slaggerne med og tjek ved samme lejlighed, om der har sat sig aske i trækkanalerne øverst i brændkammeret. Har der det, er det en god ide at rense dem. Enten med de spiraler der sidder i trækkanalerne i nogle pillefyr (f.eks. Baxi fra HS Tarm) eller ved at bruge en dertil indrettet kost.

Tøm pillefyret for aske minimum en gang om ugen

Alt efter hvor stort et forbrug af træpiller, du skal anvende for at varme din bolig op, bør du tømme brændkammeret for aske minimum en gang om ugen. Ved et stort forbrug kan det sagtens komme på tale at tømme brændkammeret oftere. Men du bør aldrig tømme det mindre end en gang om ugen.

Har du et stort forbrug af træpiller, kan det også skyldes, at du anvender træpiller af en dårlig kvalitet med mange affaldsstoffer i og deraf følgende lav brændværdi.

Sådan tømmer du pillefyret for aske

Hvordan du tømmer pillefyret for aske, kommer helt an på, hvilket mærke og hvilken model pillefyr du har. Mange nyere pillefyr har indbygget en snegl i bunden af brændkammeret, der automatisk tømmer det for aske, ligesom nogle anvender en askeskuffe ligesom en brændeovn.

Men på langt de fleste modeller, tømmer du asken ved at åbne en rensedør ind til brændkammeret og hente aske og slagger ud den vej.

Sluk for pillefyret, før du renser

Før du begynder at tømme pillefyret for aske, skal du først slukke for det. Lad det eventuelt stå et par minutter, inden du åbner rensedøren.

Derefter er det en god ide at feje eller skrabe siderne i brændkammeret ned, så de er helt rene. For oftest sætter der sig et lag aske på siden af brændkammeret. Laget virker isolerende, og er med til at mindske nytteværdien af dine træpiller.

Rens derefter trækkanalerne i toppen af brændkammeret, så de også er fri for aske.

Tag kun den slukkede aske ud

Nu er du klar til tage asken ud. Her er det vigtigt, at du bruger askeskovlen til at opdele asken i den del, der stadig er gløder i og den del, som er ”kold aske” – så kold som aske nu kan blive i brændkammeret.

Asken med gløder i sikrer, at fyret brænder videre, når du tænder for det igen. Men den slukkede akse kan du fjerne med f.eks. en askestøvsuger, f.eks. denne testvinder fra Husoghaveliv.dk.

Når du har fjernet asken, kan du tænde for pillefyret igen og glæde dig over, at dit pillefyr nu udnytter dine træpiller mest optimalt.