For en leder er den vigtigste opgave at få medarbejdere og organisation til at lykkedes med en opgave. Men hvad karakteriserer egentlig en god leder, og hvad kan du gøre for at blive bedre? I denne artikel har vi forsøgt at definere en god leder, samt kommet med vores bud på nogle af de ting, der er vigtigt for en leder at kunne.

 

Hvad kendetegner en god leder?

At du er gået i gang med at læse denne artikel, er en rigtig god start. For at blive en bedre leder kræver det nemlig først og fremmest, at man ønsker at forbedre sig og undersøger hvordan man kan gøre det. Så langt så godt. Dernæst er der selvfølgelig flere faktorer der spiller ind. En god leder skal kunne sætte klare mål og visioner for både virksomheden og den enkelte medarbejder, og kunne engagere og motivere til at nå disse mål. I forlængelse af dette skal en god leder også kunne formidle sig og kommunikere med sine medarbejdere.

Herudover er de bløde værdier i højere kurs end nogensinde før, som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet. Medarbejderne er vant til at tænke selv og er ofte uvante med direkte ordrer, som det var engang. De bløde værdier er blandt andet evnen til at kunne lytte til medarbejdere, evnen til at kunne håndtere konflikter og evnen til at skabe trivsel på arbejdspladsen – både for gruppen og individet. Uanset om du drømmer om at blive leder en dag, eller bare gerne vil være en bedre leder, kan du overveje at tage en lederuddannelse.

 

Vis tillid og uddeleger

I forlængelse af de ovennævnte bløde værdier, er det essentielt at vise sine medarbejdere tillid – både for dem og for dig selv. Når du uddelegerer opgaver til dine medarbejdere og hermed giver dem ansvar, kommer det både dem og dig til gode. Medarbejderne vil føle sig værdsat og stolet på, hvilket på sigt vil give dem motivation og arbejdsglæde, og du vil kunne fokusere på de opgaver der er vigtigst for dig at komme i mål med.

For at blive bedre til at uddelegere opgaver kræver det at du gør op med dig selv, hvilke opgaver du selv skal beholde, og hvilke der skal uddelegeres til medarbejdere. Samtidig skal du forholde dig til, hvor meget ansvar hver enkelt medarbejder skal have ved hver enkelt opgave. Skal du tjekke op på arbejdet løbende eller er der fuld tillid til at den pågældende medarbejder har styr på det? Lav gerne et skema over alle opgaver, for at gøre det helt tydeligt hvem der er ansvarlig for de forskellige opgaver. I nogle tilfælde kan man som leder også have brug for at uddelegere opgaver til eksterne partnere. For eksempel er det normalt at få hjælp til sit regnskab.

 

Vær det gode eksempel

Når man er leder, er man i høj grad også rollemodel. Derfor er det vigtigt at være et godt eksempel for sine medarbejdere. Vær selv den medarbejder som du ønsker at dine medarbejdere skal være. Kommer du for sent til møder eller overholder ikke dine aftaler, signalerer du til dine medarbejdere at det er i orden. Herved vil der på sigt skabes en kultur i virksomheden, hvor ingen møder til tiden eller overholder deres aftaler. Det samme gælder selvfølgelig for, hvordan medarbejdere behandler hinanden indbyrdes. Som leder har du kæmpe indflydelse på, hvordan den det sociale fungerer i virksomheden – så igen handler det om at behandle dine medarbejdere, som du ønsker at de behandler dig og hinanden.

Herudover bør du være i øjenhøjde med dine medarbejdere. Som tommelfingerregel bør du ikke sætte dine medarbejdere til at udføre opgaver, som du aldrig selv vil udføre.