Når du skal købe bolig, er der en række faldgruber. Dem skal du være opmærksom på. Ellers risikerer du at købe en bolig, der ender med at blive meget dyrere, end du havde forventet. Køb af en ny bolig skal være en glædelig begivenhed. I artiklen her ruster vi dig til at gøre et køb, der bliver netop det.

Alt for mange boligkøbere i dag er ikke opmærksomme på, at ejendomsmægleren udelukkende er sælgers rådgiver. Med de nye regler, der trådte i kraft i 2015, har ejendomsmægleren nemlig ikke længere den loyale oplysningspligt.

“Det var ellers den, der beskyttede dig som køber. Den betød, at ejendomsmægleren skulle fremlægge al viden om boligen for køberen inden handlen. Men nu er der en masse ting, du selv skal være opmærksom på”, siger Michael Christensen fra Boligraadgiver.dk, der hvert år rådgiver mere end 500 boligkøbere.

I denne artikel tager Michael os med på en tur gennem de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du skal købe bolig. Alternativ kan du læse rigtig meget om køb af bolig her: https://boligraadgiver.dk/koeb-af-bolig/

Du kan ikke regne med at ejendomsmægleren fortæller alt

“På grund af de nye regler er det dig selv, der skal undersøge alle forhold omkring boligen. Derfor er det vigtigt, at du får gennemlæst alle dokumenter, der vedrører handlen. Det er ikke nok, blot at lytte på hvad ejendomsmægleren siger”, fortæller Michael Christensen.

Han fortæller, at de har oplevet en stor stigning i efterspørgslen på professionel rådgivning for køberen, siden de nye regler trådte i kraft i januar 2015. Ganske enkelt fordi der er mange flere ting at holde styr på som boligkøber nu.

“For et par år siden fandtes begrebet “køberrådgiver” stort set ikke. I dag bruger 20-30 % en rådgiver, når de skal købe bolig”, siger Michael Christensen. “Men uanset om du bruger en rådgiver eller ej, er det ekstremt vigtigt, at du er opmærksom på alle detaljer og ikke bare stoler blindt på ejendomsmægleren. For han er altså sælgers mand nu om dage.”

Undersøg BBR-optegnelser

“En af de ting, vi ofte støder på ved bolighandler, er, at oplysningerne i BBR ikke passer”, fortsætter Michael. “Det virker måske ikke så vigtigt. Men BBR er det centrale register, hvor oplysninger om alle bygninger i Danmark er samlet. Derfor er det også der, der trækkes data ud om eksempelvis boligarealet. Hvis det ikke er registreret korrekt, kan det faktisk få alvorlige konsekvenser.”

Et godt eksempel på en alvorlig konsekvens er din husforsikring. Hvis din husforsikring er tegnet ud fra et forkert boligareal, er du underforsikret. Det betyder, at hvis dit hus eksempelvis brænder, så dækker forsikringen ikke nok til at bygge et hus magen til.

“Hvis forsikringsselskabets oplysninger er lavere end det faktiske boligareal, dækker de kun for det oplyste areal. Så vil du stå i en situation, hvor det nye hus du kan bygge for forsikringspengene, ikke bliver tilsvarende det, du havde før. Så er du altså dårligere stillet end før branden. Det vil efter al sandsynlighed også betyde, at dit hus er mindre værd end før”, siger Michael Christensen.

Sørg for at tjekke miljøforholdene på grunden

Er det et hus, du køber, skal du være meget opmærksom på miljøforholdene. Det drejer sig eksempelvis om gamle nedgravede olietanke på grunden. Det er vigtigt at undersøge, om sådan en olietank er forsvarligt tømt og forseglet.

“Vi har oplevet, at sælger havde attest på, at olietanken var afsluttet korrekt. Men da vi undersøgte sagen, opdagede vi, at tanken ikke var tømt helt. Der var stadig næsten 200 liter fyringsolie tilbage i den. På trods af at der var papir på, at den var tømt. Hvis olien var sivet ud i undergrunden, ville det være nødvendigt at få lavet en oprensning af grunden. Sådan en kan i værste fald løbe op i 1 million kr.”, fortæller Michael Christensen.

Skal kloakeringen omlægges

Men andre ting under jorden kan også blive dyre for dig, hvis du ikke er opmærksom. Et af de bedste eksempler er kloakering. Inden 2025 skal det meste af Danmark være omlagt til et nyt kloaksystem, der opdeler spildevand og regnvand i hver sit system. Det er vedtaget, fordi vores gamle kloaksystem ikke kan klare de ekstreme vandmængder, der skal ledes væk, når der er skybrud.

“De mange skybrud, vi oplever nu om dage, sætter hårdt pres på kloaksystemet. Derfor udskiftes det de fleste steder. Husejere er selv ansvarlige for den del af arbejdet, der vedrører deres egen grund. Opdelingen af spildevand og regnvand på en almindelig parcelhusgrund løber typisk op i mellem 50.000 og 75.000 kr. for ejeren.

Omlægningen har været i gang i nogle år, så du skal være meget opmærksom på, om dette allerede er ordnet på den bolig, du kigger på. Hvis ikke det er, skal det efter al sandsynlighed gøres inden for ganske få år,” advarer Michael Christensen.

Tilsvarende udfordringer møder der dig, hvis du køber hus på landet. Er der ikke allerede kloakeret i det hus, du ser på, kan du forvente, at det bliver pålagt dig at tilslutte dig den offentlige kloak eller etablere dit eget rensningsanlæg i løbet af ganske få år. Kun få områder er undtaget, så undersøg sagen før du slår til og køber huset.

Søg professionel rådgivning

Der er ingen krav eller regler om, at du skal bruge en køberrådgiver ved boligkøb. Du kan sagtens selv stå for at undersøge alle forhold omkring handlen. Men når du allierer dig med en professionel rådgiver, får du en medspiller med stor erfaring inden for bolighandel. Han kan hjælpe dig med at se de ting, du ikke selv opdager.

Han kender desuden til faldgruberne i branchen og han har ofte kendskab til lokale forhold, der gør sig gældende i det område, hvor du kigger på hus. “En køberrådgiver, som mig, beskæftiger sig udelukkende med boligmarkedet. Derfor har han eller hun også en dybere forståelse af boligmarkedet end en advokat, der beskæftiger sig med flere forskellige juridiske områder”, siger Michael Christensen.

Samtidig foregår køberrådgivning typisk fra mere beskedne adresser end advokaternes og med en væsentlig lavere bemanding. Derfor vil du opleve, at en køberrådgiver ofte er 30-40 % billigere end en advokat på området.

“Den professionelle køberrådgiver holder dig i hånden i alle købets faser, så du kan være tryg ved din bolighandel. Og så bliver oplevelsen af at købe ny bolig ligeså god, som den bør være for så stor en begivenhed”, slutter Michael Christensen.

Du kan læse mere om køberrådgivning her: https://boligraadgiver.dk/koeberraadgivning/