Når man driver en professionel virksomhed, hvor der er et element af produktion, så er der et konstant behov for at sikkerheden er i top hvad angår kemisk udledning, samt at man er bevidst omkring den energi man bruger og hvorvidt den kan optimeres. Energisyn skal der til, og arbejder man med kemisk affald, så skal systemerne for dette være på plads.

Men hvordan sikrer man sig bedst imod unødigt energiforbrug? Og hvordan løser man bedst spørgsmålet om kemisk affald?

Professionelt energisyn; få hjælp udefra

Hvad enten man driver en svejsehal, et snedkerværksted eller et mejeri, så vil brugen af energikrævende maskiner altid være nødvendig.

Maskinerne bruger ikke blot energi, de udleder nemlig også en del overskudsvarme i denne proces. Her er der i høj grad tale om et felt, hvor et energisyn kan give økonomisk gevinst for virksomheden.

Med hjælp fra Ntek, kan man få foretaget målinger i virksomheden for at se om ens energiforbrug i forbindelse med eksempelvis varmekilder, varmepumper og driftsanlæg er optimalt eller om der kan foretages justeringer der kan reducere forbruget.

Ved at få foretaget måling og efterfølgende logning på de forskellige elementer i produktionsprocessen kan man som virksomhed både spare penge og bidrage positivt til en mere miljøvenlig produktion.

Kemisk affald; sikre containere og opbevaring

Som virksomhed skal man i visse tilfælde arbejde med kemikalier som skal opbevares og håndteres på sikker vis.

For eksempel skal man som genbrugsstation være i besiddelse af tætte og miljøskånsomme containere, hvor man bl.a. kan opbevare brandfarlige substanser såsom visse former for olie eller andet. Udover tønder og anden slags slags opbevaring til materialerne, så skal der også være styr på eventuelle farlige og sundhedsskadelige dampe, som eventuelt kan afgives fra farlige kemikalier.

Det handler om at være i besiddelse af sikre og nemme systemer for at håndtere det farlige affald korrekt, og her kan man også få kompetent rådgivning og professionel fagfolk fra eksempelvis Ntek.

I visse tilfælde er der måske styr på selve containerne og kemikalie-rummet, men det er måske ikke den sikre løsning man har i forbindelse med transporten af det kemiske affald. Og også her kan der være brug for en optimering, som man ofte skal have hjælp udefra for at fuldføre.

Godt indeklima, bedre miljø og en sikker arbejdsplads

Ved konstant af have et høje for hvilket indeklima man har i virksomheden, om kemikalierne er opbevaret sikkert og om man bruger maskinerne på en hensigtsmæssig og energioptimal måde, så kan man som virksomhed sikre sig et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne samtidig med at man også bidrager til den grønne omstilling.

Måske er virksomheden af en vis alder og tingene har fungeret som de skulle på samme måde i mange år. Det betyder dog ikke at det er den bedste måde, og det er derfor altid en god idé med et nyt syn på tingene udefra fra en kompetent fagperson.

Måske er man bevidst om den overskudsvarme der kommer fra maskinerne i produktionshallen, men har man også tænkt over hvordan denne varme kan bruges til et andet led i produktionen?